Het gebruik van gelegaliseerde documenten bij de koop van een woning.

Wanneer u een woning koopt in Spanje kunnen instanties zoals de bank, notaris of eigendomsregister u in sommige gevallen verzoeken om bepaalde documenten te tonen. Denk bijvoorbeeld aan documentatie die de oorsprong van het geld aantonen waarmee u de woning koopt, huwelijkse voorwaarden of uittreksels van de gemeente.

Apostille van Den Haag

Om te zorgen dat de buitenlandse instanties de documenten uit Nederland of België op echtheid kunnen erkennen is er in 1961 de apostille van Den Haag in het leven geroepen.

Door de documenten door een officiële instantie van een apostille te laten voorzien kan de buitenlandse instantie vertrouwen op de echtheid en geldigheid van het document. Vaak wordt er wel nog een vertaling van het document verzocht indien deze niet in de Spaanse taal is opgesteld. 

In Nederland kan documentatie van een apostille bij de rechtbank worden aangevraagd. De kosten daarvoor bedragen zo’n 20 euro. In België kan dit bij de FOD Buitenlandse Zaken in Brussel.

TIP: Indien u de apostille zelf gaat aanvragen vraag dan om de apostille in de Spaanse taal.

Versoepeling apostille in Europa

Vanaf 19 februari 2019 hoeft er binnen de Europese Unie officieel geen apostille meer op documenten van burgerzaken. Dat betekent dat indien u bijvoorbeeld een uittreksel bij de gemeente aanvraagt u dit niet meer van een apostille hoeft te voorzien. Ook kan u een meertalig formulier aanvragen met bijvoorbeeld de Spaanse taal. Voor andere documenten van officiële instantes zoals een notaris dient u nog wel apostille aan te vragen.

Vertalen

Naast de apostille zal de instantie die u het document verzoekt het document ook graag in de Spaanse taal ontvangen. Afhankelijk van de instantie die het gelegaliseerde document verzoekt is hiervoor een beëdigde vertaling nodig. Een beëdigde vertaling is afkomstig en kan enkel worden opgesteld door een beëdigd vertaler.